Zarząd

Władze  Stowarzyszenia  Polskich  Inżynierów  Strzałowych  (kadencja od 17.11.2012 r. do 2016 r.)

Prezes

sobala

SOBALA Jacek
tel.: 512-293-846     mail: jsobala@interia.pl

Zastępca Prezesa

pietkiewicz

PIETKIEWICZ Krzysztof
tel.: 601-213-557     mail: krzysztof.pietkiewicz@orica.com

Członek Zarządu    Członek Zarządu

BUDZICZ Leon    WIENCEK Piotr
tel.: 502-526-563     tel.: 504-182-251
mail: l.budzicz@cama.pl      mail: pwiencek@gran.olkusz.pl

Sekretarz Zarządu

jagoda

JAGODA Tomasz
tel.: 513-578-871     mail: tomasz-jagoda@wp.pl

Komisja Rewizyjna

zarzad_end01

Sąd Koleżeński

zarzad_end02