Kontakt (adres | mail)

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych

Adres siedziby:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
paw. A-4 pokój 127
Tel./fax. (12) 617 29 37
(12) 617 35 48

Adres korespondencyjny:

ul. Kosynierów 25, 31-572 Kraków,

www.spis.org.pl

kontakt@spis.org.pl

REGON: 356880710
NIP: 6772243036

Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
nr 37 1240 4722 1111 0000 4853 5872