Zebranie 24.09.2021

Koleżanki i Koledzy!

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 24.09.2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia (AGH), a następnie w sali konferencyjnej Restauracji „Krakus”, odbyło się pierwsze stacjonarne zebranie Władz SPIS. W spotkaniu brali udział członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni goście. Głównym celem wspólnego zebrania była integracja osób reprezentujących nasze Władze oraz swobodna wymiana opinii, pomysłów i planów na działania SPIS w najbliższym czasie oraz w perspektywie całej rozpoczętej w czerwcu kadencji aktualnych Władz.

W spotkaniu wzięło udział 13 osób. Omawianie koncepcji, propozycji, wolnych wniosków – jednym słowem „burza mózgów” trwała ponad 5 godzin, także w trakcie przerwy obiadowej, a i tak nie wyczerpaliśmy wszystkich wątków, spośród których najistotniejszymi były:

 • Powołanie zespołów eksperckich
 • Pozyskanie Członków Wspierających oraz omówienie ich roli w ramach
  aktywności podejmowanych przez Stowarzyszenie
 • Pomysły i sposoby na pozyskiwanie środków finansowych na działalność
  statutową
 • Aktywności podnoszące kwalifikacje i zwiększające aktywność oraz integrację
  członków SPIS (kursy, wycieczki technologiczne, konferencje itp.)
 • Wewnętrzne szkolenia przypominające w formie samodoskonalenia dla
  inżynierów strzałowych
 • Budowanie i wypełnianie ciekawymi treściami strony internetowej SPIS
  (www.spis.org.pl)

Prowadziliśmy także dyskusje, dotyczące zaangażowania Stowarzyszenia w opiniowanie krajowych aktów prawnych w zakresie techniki strzelniczej i materiałów wybuchowych poprzez podjęcie dialogu i współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym oraz ustawodawcą.

Podjęto także rozmowy na temat zaktywizowania kontaktów z Europejską Federacją Inżynierów Materiałów Wybuchowych (EFEE) w zakresie ujednolicania oraz poprawy standardów pracy inżynierów strzałowych i osób zatrudnionych w przemyśle materiałów wybuchowych.

W zakresie strony internetowej Stowarzyszenia podjęte zostały już pierwsze działania, dotyczące uporządkowania publikowanych treści. Prosimy wszystkich członków SPIS do zgłaszania wszelkich uwag oraz pomysłów związanych ze stroną internetową poprzez kontakt mailowy z jej opiekunem: jurak.pawel@gmail.com (najlepiej z kopią do prezesa: budzicz@orange.pl oraz sekretarza: baranski@agh.edu.pl).

Zachęcamy do śledzenia naszej strony na bieżąco. Będziemy się dzielić
aktualnościami związanymi z działalnością SPIS.