Informacje dla członków SPIS

Informacje na temat wysokości składek SPIS w 2024 r.

Wysokość składki:
Składka członkowska dla osób czynnych zawodowo wynosi 180zł/rok.
Emerytom i studentom przysługuje 50% bonifikata tj. 90 zł/rok.

Termin płatności:
Składkę za 2024 rok należy wpłacać na konto SPIS w formie jednorazowej wpłaty rocznej w terminie do 31.01.2024.

Istnieje też możliwość płatności miesięcznych proporcjonalnie w wysokości 1/12 kwoty rocznej tj. 15 zł/miesięcznie dla składki normalnej lub 7,5 zł/miesięcznie w przypadku emerytów i studentów.

Numer konta:
Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia:
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie nr 37 1240 4722 1111 0000 4853 5872
Z góry bardzo dziękuję za dokonane wpłaty.