Firmy wyburzeniowe

Akty prawne dotyczące prac wyburzeniowych i likwidacyjnych z użyciem materiałów wybuchowych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021171007

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031201135

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101631102

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110420216

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001969

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021