Odkrywkowe zakłady górnicze

Akty prawne dotyczące uregulowań prawnych w górnictwie odkrywkowym:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz.1064, z późn. zm) Jekst jednolity opublikowany na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 2 lipca 2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (DZ.U. z 2021r., poz 1420) – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001420

Rozporządzenie MInistra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. z 2016 r., poz 1229) – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001229

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r., poz 2293) – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002293

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 r., poz 1008) – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001008

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz.U. z 2020 r., poz 1171) – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001171

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2014 r., poz 1654) – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001654

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000321

Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw DZ.U. z 2016, poz. 544 – Dyrektywa 28/14/UE – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000544