O nas

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych ma za zadanie integrację środowiska techników i inżynierów strzałowych z różnych dziedzin, od wytwarzania i badania środków strzałowych poprzez inżynierów strzałowych z kopalń głębinowych i odkrywkowych, aż po osoby związane z  wykorzystaniem środków strzałowych w technice wojskowej.

Główne cele działalności SPIS to:

  • integrowanie środowiska inżynierów i techników, zajmujących się wytwarzaniem i obrotem oraz badaniami i zastosowaniami materiałów wybuchowych dla celów cywilnych,
  • przedstawianie opinii i ocen dotyczących cywilnych zastosowań techniki strzelniczej w Polsce,
  • inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego,
  • ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SPIS,
  • krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki, z zakresu produkcji, dystrybucji, badania i stosowania materiałów wybuchowych dla celów cywilnych,
  • kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników,
  • kultywowanie tradycji i historii cywilnych zastosowań techniki strzelniczej oraz ochrona zabytków techniki, budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SPIS.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych.

 

Statut SPIS zatwierdzony przez sąd