Podziemne zakłady górnicze

Akty prawne dotyczące uregulowań prawnych w górnictwie podziemnym:

Ustawa z dnia 09. 06.2011r.  Prawo Geologiczne i Górnicze – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111630981

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021171007

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000321

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001229

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001118