Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

IV WALNY ZJAZD SPIS

IV Walny Zjazd Wyborczy Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych zaprasza  na IV Walny Zjazd Wyborczy SPIS. Zjazd odbędzie się w dniu 15.06.2021 r.  o godz. 17.00 w Krakowie w sali nr 15, budynek A4,  na terenie AGH.

IV Walny Zjazd SPIS – porządek obrad:

 1. Otwarcie IV Walnego Zjazdu SPIS.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zjazdu i Sekretarza
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zjazdu oraz jego zdolności do podejmowania uchwal.
 4. Przyjedzie porządku obrad.
 5. Omówienie sprawozdania finansowego za 2020 r., oraz sprawozdania z działalności za 2020 r., podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2020 r.
 6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Wybór nowego Zarządu.
 8. Wybranie członków Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Walnego Zjazdu.

Dodatkowe informacje

 1. W związku z poluzowaniem obostrzeń, dla uczestników IV Walnego Zjazdu Wyborczego SPIS, istnieje możliwość zakwaterowania w dniu 15/16 czerwca 2021 r. w Hotelu Polonez, ul. W. Reymonta 15 (koło AGH).

Oferta hotelowa:

 • Cena pokoju 1-osobowego ze śniadaniem i miejscem parkingowym na terenie AGH wynosi 195 zł.
 • Cena pokoju 1-osobowego ze śniadaniem i miejscem parkingowym na terenie AGH wynosi 195 zł.

UWAGA: Członkowie SPIS mogą uzyskać rabat 10% w przypadku,dokonania określonej ilości rezerwacji. Szczegółowe informacje w komunikacie mailowym.

Opłaty za nocleg uczestnik dokonuje we własnym zakresie, bezpośrednio w Hotelu.

2. Podczas Zjazdu planowana jest przerwa obiadowa.

Obiad w formie kateringu, w cenie 30 zł, dostarczy Restauracja Krakus. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie i wpłatę na konto SPIS  kwoty 30 zł z dopiskiem KATERING (nr konta 37 1240 4722 1111 0000 4853 5872).

Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe oraz chęć skorzystania z noclegu i/lub kateringu proszę wysyłać (bez zbędnej zwłoki, aby ułatwić organizację w tych trudnych czasach) na adres: abiess@agh.edu.pl , najpóźniej do 11.06.2021 r.

 • Podczas Zjazdu, jako poczęstunek, dostępna będzie kawa, herbata, woda mineralna i drobna przekąska.
 • W razie braku możliwości uczestnictwa w Zjeździe zgodnie ze Statutem SPIS istnieje możliwość udzielenia upoważnienia innemu Członkowi do reprezentowania podczas obrad Zjazdu w tym także podczas głosowania i wyborów władz Stowarzyszenia. Oryginał upoważnienia należy przedstawić podczas Zjazdu.

Upoważnienie do reprezentowania mozna pobrac naciskajac ten link

Do zobaczenia wkrótce!

ZARZĄD SPIS

IV WALNY ZJAZD WYBORCZY – PRZEŁOŻONY!

Mimo naszych oczekiwań, niestety wprowadzone poluzowanie obostrzeń nie pozwala na organizację Zjazdu SPIS w podanym wcześniej terminie w fomule bezpośredniego spotkania.

Aktualnie obowiązujące zasady,  dotyczące organizowania spotkań podczas pandemii COVID-19, które uniemożliwiają gromadzenie się większej grupy ludzi w pomieszczeniach zamkniętych, zmusiły Zarząd SIPS do podjęcia Uchwały o przesunięciu terminu IV Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego na czerwiec 2021 r.

Konkretna data Zjazdu zostanie ustalona po zniesieniu obostrzeń, które aktualnie uniemożliwiają organizację spotkania. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostaną niezwłocznie powiadomieni o nowej dacie Zjazdu.

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w Zjeździe, mają Państwo możliwość udzielenia upoważnienia do reprezentacji. Wzór upoważnienia znajduje się w załączniku wiadomości.

Z poważaniem

Zarząd SPIS

IV Walny Zjazd Wyborczy

Szanowni Państwo,

Zarząd SPIS chciałby poinformować wszystkich Członków, że zaplanowany IV Walny Zjazd Wyborczy Stowarzyszenia odbędzie się 17.05.2021 o godzinie 17.00 w Krakowie w siedzibie Stowarzyszenia.

Spotkanie uzależnione będzie od ewentualnych obostrzeń związanych z COVID-19.

Swój udział prosimy potwierdzić poprzez wysłąnie wiadomości mailowej do Sekretarza SPIS na adres: abiess@agh.edu.pl

z poważaniem

Zarząd SPIS