SAFEX Safety Alert 23-01 Fires with Battery Powered Tools

Zapraszamy do zapoznania się z informacją zawartą w biuletynie
dotyczących bezpieczeństwa „SAFEX 23-01 23-01 Fires with Battery Powered Tools” udostępnionym przez EFEE.