Archiwum kategorii: Bez kategorii

IV WALNY ZJAZD SPIS

IV Walny Zjazd Wyborczy Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych zaprasza  na IV Walny Zjazd Wyborczy SPIS. Zjazd odbędzie się w dniu 15.06.2021 r.  o godz. 17.00 w Krakowie w sali nr 15, budynek A4,  na terenie AGH.

IV Walny Zjazd SPIS – porządek obrad:

 1. Otwarcie IV Walnego Zjazdu SPIS.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zjazdu i Sekretarza
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zjazdu oraz jego zdolności do podejmowania uchwal.
 4. Przyjedzie porządku obrad.
 5. Omówienie sprawozdania finansowego za 2020 r., oraz sprawozdania z działalności za 2020 r., podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2020 r.
 6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Wybór nowego Zarządu.
 8. Wybranie członków Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Walnego Zjazdu.

Dodatkowe informacje

 1. W związku z poluzowaniem obostrzeń, dla uczestników IV Walnego Zjazdu Wyborczego SPIS, istnieje możliwość zakwaterowania w dniu 15/16 czerwca 2021 r. w Hotelu Polonez, ul. W. Reymonta 15 (koło AGH).

Oferta hotelowa:

 • Cena pokoju 1-osobowego ze śniadaniem i miejscem parkingowym na terenie AGH wynosi 195 zł.
 • Cena pokoju 1-osobowego ze śniadaniem i miejscem parkingowym na terenie AGH wynosi 195 zł.

UWAGA: Członkowie SPIS mogą uzyskać rabat 10% w przypadku,dokonania określonej ilości rezerwacji. Szczegółowe informacje w komunikacie mailowym.

Opłaty za nocleg uczestnik dokonuje we własnym zakresie, bezpośrednio w Hotelu.

2. Podczas Zjazdu planowana jest przerwa obiadowa.

Obiad w formie kateringu, w cenie 30 zł, dostarczy Restauracja Krakus. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie i wpłatę na konto SPIS  kwoty 30 zł z dopiskiem KATERING (nr konta 37 1240 4722 1111 0000 4853 5872).

Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe oraz chęć skorzystania z noclegu i/lub kateringu proszę wysyłać (bez zbędnej zwłoki, aby ułatwić organizację w tych trudnych czasach) na adres: abiess@agh.edu.pl , najpóźniej do 11.06.2021 r.

 • Podczas Zjazdu, jako poczęstunek, dostępna będzie kawa, herbata, woda mineralna i drobna przekąska.
 • W razie braku możliwości uczestnictwa w Zjeździe zgodnie ze Statutem SPIS istnieje możliwość udzielenia upoważnienia innemu Członkowi do reprezentowania podczas obrad Zjazdu w tym także podczas głosowania i wyborów władz Stowarzyszenia. Oryginał upoważnienia należy przedstawić podczas Zjazdu.

Upoważnienie do reprezentowania mozna pobrac naciskajac ten link

Do zobaczenia wkrótce!

ZARZĄD SPIS

IV WALNY ZJAZD WYBORCZY – PRZEŁOŻONY!

Mimo naszych oczekiwań, niestety wprowadzone poluzowanie obostrzeń nie pozwala na organizację Zjazdu SPIS w podanym wcześniej terminie w fomule bezpośredniego spotkania.

Aktualnie obowiązujące zasady,  dotyczące organizowania spotkań podczas pandemii COVID-19, które uniemożliwiają gromadzenie się większej grupy ludzi w pomieszczeniach zamkniętych, zmusiły Zarząd SIPS do podjęcia Uchwały o przesunięciu terminu IV Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego na czerwiec 2021 r.

Konkretna data Zjazdu zostanie ustalona po zniesieniu obostrzeń, które aktualnie uniemożliwiają organizację spotkania. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostaną niezwłocznie powiadomieni o nowej dacie Zjazdu.

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w Zjeździe, mają Państwo możliwość udzielenia upoważnienia do reprezentacji. Wzór upoważnienia znajduje się w załączniku wiadomości.

Z poważaniem

Zarząd SPIS

IV Walny Zjazd Wyborczy

Szanowni Państwo,

Zarząd SPIS chciałby poinformować wszystkich Członków, że zaplanowany IV Walny Zjazd Wyborczy Stowarzyszenia odbędzie się 17.05.2021 o godzinie 17.00 w Krakowie w siedzibie Stowarzyszenia.

Spotkanie uzależnione będzie od ewentualnych obostrzeń związanych z COVID-19.

Swój udział prosimy potwierdzić poprzez wysłąnie wiadomości mailowej do Sekretarza SPIS na adres: abiess@agh.edu.pl

z poważaniem

Zarząd SPIS