Archiwa tagu: SPIS

Prośba o uwagi do „Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw”

Szanowni Państwo
Na Internetowej Stronie rządowej:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-materialach-wybuchowych-przeznaczonych-do-uzytku-cywilnego-oraz-niektorych-innych-ustaw

pojawił się „Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw” (UD354).
Obecnie pełna treść projektu ustawy nie jest dostępna podano jedynie: „Istotę rozwiązań ujętych w projekcie”. Proponowane zmiany były przedmiotem dyskusji podczas ostatniego zebrania zarządu. Jako Stowarzyszenie chcielibyśmy włączyć się w proces legislacyjny tej Ustawy w charakterze organu doradczego i opiniotwórczego. Planujemy przygotować nasze uwagi lub zastrzeżenia dotyczące proponowanych zmian i przesłać do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jedocześnie będziemy starali się uzyskać dostęp do pełnej treści projektu ustawy.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wyrażenia własnej opinii i uwag dotyczących projektu ustawy i przesłania ich drogą mailową do Prezesa (budzicz@orange.pl) najlepiej z kopią do Sekretarza (baranski@agh.edu.pl). Państwa uwagi byłby bardzo pomocne w formułowaniu pisma do Ministerstwa. Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 11.04.2022 r.
Z góry bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie. Każdy głos w tej dyskusji ma znaczenie.

Mistrzostwa Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VI-tych Mistrzostwach Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, które odbędą się w dniach 11 -12.03.2022, na terenie Ośrodka Narciarskiego Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdrój, ul. Czarny Potok 75.

Mistrzostwa to nie tylko zawody , ale również wiele atrakcji dla wszystkich zarejestrowanych uczestników, dlatego z nami nie nudzą się również kibice. Jak co roku każdy otrzyma pamiątkowe gadżety z logiem Mistrzostw oraz logami Sponsorów, zapewnimy również catering na stoku. Z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne planujemy zorganizować uroczyste zakończenie dostosowane do aktualnych wymogów.

W najbliższym czasie otrzymacie Państwo informacje o miejscu rozgrywania zawodów oraz o proponowanych hotelach i pensjonatach.

W tym roku startujący alpejczycy i snowboardziści będą rywalizować w slalomie gigancie. Rozegrane zostaną konkurencje indywidualne jak i grupowe – rywalizacja firm.
W ramach imprezy w Piątek 11.03.2022 odbędzie się oficjalny trening slalomu giganta.
W zależności od warunków śniegowych planujemy zorganizować dodatkową atrakcję – niespodziankę.
Koszt uczestnictwa wynoszą 310 PLN brutto (z VAT).
Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.GórnikNaNartach.pl do dnia 3 marca 2022r. do godz. 15.00. Zatwierdzenie zgłoszenia następuje po uiszczeniu opłaty startowej na konto podane na oficjalnej stronie Mistrzostw.
Wszystkie aktualne informacje dotyczące Mistrzostw znajdą Państwo na stronie www.GórnikNaNartach.pl

Będziemy zaszczyceni goszcząc Państwa jako uczestników i sponsorów naszej cyklicznej imprezy.

Z górniczym i narciarskim pozdrowieniem,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Piotr Kapustianyk

Prosimy o informację na adres info@gorniknanartach.pl

– jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać informacji dotyczących Mistrzostw Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie;

– jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać aktualności związane z organizowanymi Mistrzostwami Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.

Wysokości składki członkowskiej SPIS za 2022 r.

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą wysokości składki członkowskiej SPIS na rok 2022 r. przekazujemy najważniejsze informacje z prośbą o dokonywanie stosownych wpłat.

Wysokość składki:

Składka członkowska dla osób czynnych zawodowo wynosi 180zł/rok.

Emerytom i studentom przysługuje 50% bonifikata tj. 90 zł/rok.

Termin płatności:

Składki należy wpłacać na konto SPIS w formie jednorazowej wpłaty rocznej.

Istnieje też możliwość płatności miesięcznych proporcjonalnie w wysokości 1/12 kwoty rocznej tj. 15 zł/miesięcznie dla składki normalnej lub 7,5 zł/miesięcznie w przypadku emerytów i studentów.

Numer konta

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia:

Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie nr 37 1240 4722 1111 0000 4853 5872

Z góry bardzo dziękuję za dokonane wpłaty.

Podsumowanie IV Walnego Zjazdu SPIS

W dniu 15.06.2021 r. odbył się w Krakowie IV Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych.
Celem Zjazdu było podsumowanie działalności Stowarzyszenia za lata 2016-2021, udzielenie
absolutorium ustępującym Władzom SPIS (Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu) oraz wybór nowych władz.
W Zjedzie wzięło udział 29 członków, wliczając przesłane pisemne upoważnienia do reprezentacji.
Stowarzyszenie w dniu Zjazdu liczyło 46 członków uprawnionych do głosowania. Ilość obecnych, wraz z mandatami osób reprezentowanych, stanowiła kworum, wymagane w Statucie SPIS (w tym przypadku min. 23 osoby) dlatego Zjazd mógł odbyć się w pierwszym terminie, gwarantując, moc prawną podejmowanych uchwał.
Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności SPIS w okresie od 18.11.2016 do 14.06.2021 oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego podjęto Uchwałę Walnego Zjazdu o udzieleniu absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia. Zgromadzenie podziękowało ustępującemu Prezesowi panu Krzysztofowi Pietkiewiczowi za pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz reprezentowanie SPIS na forum międzynarodowym w Europejskiej Federacji Inżynierów Strzałowych (EFEE), której jesteśmy członkiem. Walny Zjazd podjął Uchwałę o ustanowieniu pana Krzysztofa Pietkiewicza członkiem honorowym.
Walny Zjazd dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia w następującym składzie:

Zarząd:
Leon Budzicz – Prezes
Piotr Kapustianyk – członek
Jerzy Milka – członek
Krzysztof Barański – członek
Elżbieta Błotny – członek

Komisja Rewizyjna:
Anna Sołtys
Paweł Jurak
Michał Szastok

Sąd Koleżeński:
Krzysztof Pietkiewicz
Walery Sieklucki
Piotr Mertuszka

Walny Zjazd podjął Uchwałę o ustanowieniu członkiem honorowym, zwolnionym z obowiązku
opłacania składki członkowskiej, pana dr inż. Józefa Lewickiego za zasługi dla społeczności zawodowej i rozwoju techniki strzałowej (zgodnie z par. 18 Statutu).

Po 17 latach istnienia Stowarzyszenia podczas IV Walnego Zjazdu podjęta została Uchwała
o zwiększeniu składki członkowskiej do kwoty 15 zł miesięcznie (180 zł na rok). Nowa składka będzie obowiązywała od 2022 roku. Podobnie jak dotychczas emerytowani członkowie SPIS oraz studenci opłacać będą połowę składki.