Otwarte zebranie SPIS

12 marca 2024 (wtorek) o godzinie 17:00 otwarte zebranie SPIS. Zapraszamy!

Szczegóły poniżej.

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych (SPIS) serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia do udziału w otwartym dla wszystkich zainteresowanych spotkaniu. Jednym z celów SPIS jest integracja środowiska osób związanych z projektowaniem, wykonywaniem prac strzałowych oraz produkcją materiałów wybuchowych i środków strzałowych. Zależy nam na stałym kontakcie i aktywizacji członków Stowarzyszenia.


Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze zadania bieżące realizowane przez Zarząd oraz planowane w najbliższej przyszłości. Chcielibyśmy wysłuchać Waszych opinii, pomysłów oraz wniosków dotyczących spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia. Jednym z punktów agendy spotkania jest organizacja stacjonarnego spotkania integracyjnego. Będziemy wdzięczni za pomoc w ustaleniu dogodnego dla większości osób miejsca i terminu spotkania integracyjnego.


Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu on-line (zdalnie) i uprzejmie prosimy o potwierdzenie na adres mailowy: baranski@agh.edu.pl możliwości uczestnictwa najpóźniej na 3 dni przed datą spotkania, abyśmy mogli się odpowiednio technicznie przygotować.


Zarząd SPIS