IV Walny Zjazd Wyborczy

Szanowni Państwo,

Zarząd SPIS chciałby poinformować wszystkich Członków, że zaplanowany IV Walny Zjazd Wyborczy Stowarzyszenia odbędzie się 17.05.2021 o godzinie 17.00 w Krakowie w siedzibie Stowarzyszenia.

Spotkanie uzależnione będzie od ewentualnych obostrzeń związanych z COVID-19.

Swój udział prosimy potwierdzić poprzez wysłąnie wiadomości mailowej do Sekretarza SPIS na adres: abiess@agh.edu.pl

z poważaniem

Zarząd SPIS