IV WALNY ZJAZD WYBORCZY – PRZEŁOŻONY!

Mimo naszych oczekiwań, niestety wprowadzone poluzowanie obostrzeń nie pozwala na organizację Zjazdu SPIS w podanym wcześniej terminie w fomule bezpośredniego spotkania.

Aktualnie obowiązujące zasady,  dotyczące organizowania spotkań podczas pandemii COVID-19, które uniemożliwiają gromadzenie się większej grupy ludzi w pomieszczeniach zamkniętych, zmusiły Zarząd SIPS do podjęcia Uchwały o przesunięciu terminu IV Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego na czerwiec 2021 r.

Konkretna data Zjazdu zostanie ustalona po zniesieniu obostrzeń, które aktualnie uniemożliwiają organizację spotkania. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostaną niezwłocznie powiadomieni o nowej dacie Zjazdu.

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w Zjeździe, mają Państwo możliwość udzielenia upoważnienia do reprezentacji. Wzór upoważnienia znajduje się w załączniku wiadomości.

Z poważaniem

Zarząd SPIS