Prośba o uwagi do „Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw”

Szanowni Państwo
Na Internetowej Stronie rządowej:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-materialach-wybuchowych-przeznaczonych-do-uzytku-cywilnego-oraz-niektorych-innych-ustaw

pojawił się „Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw” (UD354).
Obecnie pełna treść projektu ustawy nie jest dostępna podano jedynie: „Istotę rozwiązań ujętych w projekcie”. Proponowane zmiany były przedmiotem dyskusji podczas ostatniego zebrania zarządu. Jako Stowarzyszenie chcielibyśmy włączyć się w proces legislacyjny tej Ustawy w charakterze organu doradczego i opiniotwórczego. Planujemy przygotować nasze uwagi lub zastrzeżenia dotyczące proponowanych zmian i przesłać do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jedocześnie będziemy starali się uzyskać dostęp do pełnej treści projektu ustawy.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wyrażenia własnej opinii i uwag dotyczących projektu ustawy i przesłania ich drogą mailową do Prezesa (budzicz@orange.pl) najlepiej z kopią do Sekretarza (baranski@agh.edu.pl). Państwa uwagi byłby bardzo pomocne w formułowaniu pisma do Ministerstwa. Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 11.04.2022 r.
Z góry bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie. Każdy głos w tej dyskusji ma znaczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *