Wysokości składki członkowskiej SPIS za 2022 r.

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą wysokości składki członkowskiej SPIS na rok 2022 r. przekazujemy najważniejsze informacje z prośbą o dokonywanie stosownych wpłat.

Wysokość składki:

Składka członkowska dla osób czynnych zawodowo wynosi 180zł/rok.

Emerytom i studentom przysługuje 50% bonifikata tj. 90 zł/rok.

Termin płatności:

Składki należy wpłacać na konto SPIS w formie jednorazowej wpłaty rocznej.

Istnieje też możliwość płatności miesięcznych proporcjonalnie w wysokości 1/12 kwoty rocznej tj. 15 zł/miesięcznie dla składki normalnej lub 7,5 zł/miesięcznie w przypadku emerytów i studentów.

Numer konta

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia:

Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie nr 37 1240 4722 1111 0000 4853 5872

Z góry bardzo dziękuję za dokonane wpłaty.