Archiwa tagu: Walny zjazd

Podsumowanie IV Walnego Zjazdu SPIS

W dniu 15.06.2021 r. odbył się w Krakowie IV Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych.
Celem Zjazdu było podsumowanie działalności Stowarzyszenia za lata 2016-2021, udzielenie
absolutorium ustępującym Władzom SPIS (Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu) oraz wybór nowych władz.
W Zjedzie wzięło udział 29 członków, wliczając przesłane pisemne upoważnienia do reprezentacji.
Stowarzyszenie w dniu Zjazdu liczyło 46 członków uprawnionych do głosowania. Ilość obecnych, wraz z mandatami osób reprezentowanych, stanowiła kworum, wymagane w Statucie SPIS (w tym przypadku min. 23 osoby) dlatego Zjazd mógł odbyć się w pierwszym terminie, gwarantując, moc prawną podejmowanych uchwał.
Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności SPIS w okresie od 18.11.2016 do 14.06.2021 oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego podjęto Uchwałę Walnego Zjazdu o udzieleniu absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia. Zgromadzenie podziękowało ustępującemu Prezesowi panu Krzysztofowi Pietkiewiczowi za pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz reprezentowanie SPIS na forum międzynarodowym w Europejskiej Federacji Inżynierów Strzałowych (EFEE), której jesteśmy członkiem. Walny Zjazd podjął Uchwałę o ustanowieniu pana Krzysztofa Pietkiewicza członkiem honorowym.
Walny Zjazd dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia w następującym składzie:

Zarząd:
Leon Budzicz – Prezes
Piotr Kapustianyk – członek
Jerzy Milka – członek
Krzysztof Barański – członek
Elżbieta Błotny – członek

Komisja Rewizyjna:
Anna Sołtys
Paweł Jurak
Michał Szastok

Sąd Koleżeński:
Krzysztof Pietkiewicz
Walery Sieklucki
Piotr Mertuszka

Walny Zjazd podjął Uchwałę o ustanowieniu członkiem honorowym, zwolnionym z obowiązku
opłacania składki członkowskiej, pana dr inż. Józefa Lewickiego za zasługi dla społeczności zawodowej i rozwoju techniki strzałowej (zgodnie z par. 18 Statutu).

Po 17 latach istnienia Stowarzyszenia podczas IV Walnego Zjazdu podjęta została Uchwała
o zwiększeniu składki członkowskiej do kwoty 15 zł miesięcznie (180 zł na rok). Nowa składka będzie obowiązywała od 2022 roku. Podobnie jak dotychczas emerytowani członkowie SPIS oraz studenci opłacać będą połowę składki.